Vitajte na stránkach zvukového laboratória

Katedry hudby Pedagogickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Úvod

Zvukové laboratórium sa nachádza v Pavilóne hudby, Pedagogickej fakulty, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Dražovská cesta 4, Nitra). Priestor pozostáva z dvoch prepojených miestností, ktoré sú rozdelené na zvukovú réžiu a nahrávaciu miestnosť. Akustické riešenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo čo možno najideálnejšie rozloženie zvuku vhodné aj na tie najkritickejšie nahrávacie a strihové operácie. Laboratórium disponuje najmodernejšími softvérovými riešeniami na záznam, spracovanie a úpravu zvukového materiálu od popredných svetových vývojárov (Cakewalk, Waves, AudioEase, UAD).

– Veda a výskum

V oblasti vedy a výskumu má zvukové laboratórium jedinečné postavenie. Ide o pilotný projekt svojho druhu v rámci všetkých vysokých škôl a univerzít na Slovensku, môžeme teda ako prví prichádzať s výsledkami výskumov z rôznych oblastí zvuku a zvukového záznamu (konvolučné snímanie priestoru, stereofónia, binaurálny zvuk, kvadrofónia, frekvenčné spektrá hudobných nástrojov atď.) V rámci výskumu je zároveň našou ambíciou nadviazať spoluprácu s viacerými zahraničnými univerzitami, kde sú podobne orientované projekty už zabehnuté a úspešné. Výsledky našej výskumnej činnosti sú obohatením pre odbornú a vedeckú obec, no  predpokladá sa aj jej využiteľnosť v praxi zvukových technikov, režisérov a dramaturgov.

Z fotogalérie