Výskum

Výsledky výskumu z riešeného projektu Ministerstva kultúry slovenskej republiky s názvom Akustika významných slovenských kultúrnych pamiatok ako forma nehmotného kultúrneho dedičstva (2013)


Akustický výskum:

  • Akustický model neskororománskej kaplnky Nitrianskeho hradu (publikované na portáli OBNOVA)
  • Akustické vlastnosti Empírového divadla v Hlohovci (publikované na portáli OBNOVA)
  • Akustické vlastnosti Koncertnej sály Župného domu v Nitre (publikované na portáli OBNOVA)
  • Akustika kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Kalinčiakove (publikované na portáli OBNOVA)